[Download] Giáo trình học Photoshop CS6 hay nhất-GoogleDrive

[Download] Giáo trình học Photoshop CS6 hay nhất-GoogleDrive

giáo trình cs

Các bạn chưa có phần mềm thì download Photoshop Cs6 Full Crack

Tài liệu được sưu tầm và biên soạn lại cho gần gũi nhất có thể, dù rằng CS6 đã qua rồi, nhưng chắc chắn còn rất rất nhiều bạn xài nó đúng hông nè, nhất là các bạn có máy tính cấu hình thấp hơn và đã quen xài Cs6

LInk download: Giao trinh hoc photoshop CS6 -MateBe.zip (78M)