Download Dreamweaver CC 2015 Full Link Google Drive

Download Dreamweaver CC 2015 Full Link Google Drive

Adobe Dreamweaver CC 2015 có khả năng đồng bộ hóa các thiết lập ứng dụng của bạn với Creative Cloud . Cho dù bạn sử dụng một máy Mac hoặc PC hoặc cả hai! – Bạn có thể đồng bộ hóa các thiết lập với không gian làm việc của bạn – bao gồm cả những thứ như sở thích, cài đặt trước, thư viện…

Download Dreamweaver CC 2015
Download Dreamweaver CC 2015
Download:
Link Google: Adobe.Dreamweaver.CC.2015×64.rar (440M)
Link Fshare: http://www.fshare.vn/file/37GFHVQSGLEW
Link dự phòng tại đây
(Đã bao gồm file crack bên trong)

Hướng dẫn cài đặt và crack phần mềm

Ngắt kết nối mạng -> Chạy file Set-up.exe trong thư mục setup
Chọn -> Ignore
Download Dreamweaver CC 2015
Chọn -> Try

Download Dreamweaver CC 2015
Chọn -> Sign In

Download Dreamweaver CC 2015
Chọn -> Sign In Later

Download Dreamweaver CC 2015
Chọn -> Accept

Download Dreamweaver CC 2015
Chọn -> Install

Download Dreamweaver CC 2015
Các bạn đợi trong vài phút.

Download Dreamweaver CC 2015
Chọn -> Close

Download Dreamweaver CC 2015
Hướng dẫn crack phần mềm Adobe Dreamweaver CC 2015

Copy file crack này

Download Dreamweaver CC 2015
Paste (Ctrl + V) vào trong thư mục mặc định: C:\Program Files\Adobe\Adobe Dreamweaver CC 2015

Download Dreamweaver CC 2015
Chọn -> Adobe Dreamweaver CC 2015 (64bit) -> Patch

Download Dreamweaver CC 2015

Hiển thị như này là OK.

Download Dreamweaver CC 2015

Tiếp theo bạn mở phần mềm lên để test.

Download Dreamweaver CC 2015
Chúc các bạn thành công!

File crack đính kèm cho ai cần.

Tập tin đính kèm: [duyit.com] Adobe-Universal-patcher-1.5