[Download] Autocad Haihoa 2005 chuẩn cho Windows 7-Link Google Drive

[Download] Autocad Haihoa 2005 chuẩn cho Windows 7-Link Google Drive

[Download] Haihoa 2005 chuẩn cho Windows 7

Haihoa 2005 chuẩn cho Windows 7

Download tại đây:
Link Google: [cnttqn.com] Haihoa_2005 win7.rar (105Mb)
Link Fshare: http://www.fshare.vn/file/HQZGZCH63NRL
Link dự phòng tại đây

Đã bao gồm file hướng dẫn.

File setup7 copy toàn bộ trong thư mục giải nén vào trong ổ C -> Windows -> System32

Tập tin đính kèm: setup7